Transport morski, lądowy i powietrzny

Posted on

Jak wiemy możemy rozróżnić trzy rodzaje transportu, jest to transport lądowy, jaki zwykle odbywa się za pośrednictwem samochodów ciężarowych, tirów oraz samochodów dostawczych. Drugim rodzajem jest transport wodny, który odbywa się jak sama nazwa wskazuje na wodzie, zwykle na morzach i oceanach, choć transport rzeczny również możemy gdzie nie gdzie odnaleźć. Transport lotniczy ma najkrótszą historię i nie jest tak popularny, jak te wymienione powyżej, mimo to z roku na rok jego zasięg i popularność zwiększa się, a czas transportu jest najkrótszy. To właśnie transport lotniczy umożliwia przewożenie artykułów łatwo psujących się oraz niezbędnych w danym czasie. Ten transport okazuje się być najlepszym w przypadku pomocy przy kataklizmach, powodziach, podczas organizowania wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnych, dostarczaniu żywności, wody i innych artykułów pierwszej potrzeby. Zamiast jechać ciężarówkami przez cały kontynent przez wiele godzin, można zorganizować transport lotniczy, dzięki czemu społeczeństwo dotknięte kataklizmem otrzyma właściwą pomoc na czas.